ପ୍ରତିଯୋଗୀ PCB ଉତ୍ପାଦକ |

 • 1.6mm fast prototype standard FR4 PCB

  1.6 ମିମି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ମାନକ FR4 PCB |

  ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର: FR-4 |

  ସ୍ତର ଗଣନା: 2

  ସର୍ବନିମ୍ନ ଟ୍ରେସ୍ ଓସାର / ସ୍ଥାନ: 6 ମିଲ୍ |

  ସର୍ବନିମ୍ନ ଗର୍ତ୍ତର ଆକାର: 0.40 ମିମି |

  ସମାପ୍ତ ବୋର୍ଡର ଘନତା: 1.2 ମିମି |

  ସମାପ୍ତ ତମ୍ବା ଘନତା: 35um |

  ସମାପ୍ତ: ଲିଡ୍ ମାଗଣା HASL |

  ସୋଲ୍ଡର ମାସ୍କ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ |

  ଲିଡ୍ ସମୟ: 8 ଦିନ |